עוברים לפולין

בכיתה ד' הורים אמרו שאנחנו נוסעים לפולין, ממנה נחזור לשורשים. "ישראל" כלל לא נרמזה, ולא דוברה. בשנה 1956,במהלך מלחמת סואץ, עמי ואני בנינו מטוס - הפכנו את השולחן היחיד שהיה בבית, כיסינו אותו עם סדין כדי שיהפוך לתא. הכנפיים היו כסאות. עמי היה הטייס ולקח איתו מפות, ואני זרקתי פצצות על ישראל. שנינו היינו טייסים רוסים שעוזרים למצרים. לא ידענו שבישראל גרים יהודים.

פולין