בית בובות

המשאית הובילה אותנו לירושלים, ומרחוק ראיתי בתים קטנים. אמרתי לעצמי מי גר בבית כזה קטן? הבתים הקטנים היו צריפי אסבסט, והם היו המעברה בה עברנו לגור. כשרק נכנסו לצריף, היו לנו רק כמה מזוודות, ושאר הרכוש שלנו היה במרחק של חודש מהגעה.