לשחק בעמי

עמי ביקר אותנו לעתים קרובות. אהבתי מאוד להרגיז את עמי,הוא בכה כל כך יפה. במיוחד הרגיז אותו כשאמרתי ברוסית "אדיק טם גווזדיק", שפירושו בעברית הוא עמי שם מסמר.

דרך נוספת לעצבן אותו הייתה להצביע למקום מסוים ששם בבירור לא היה דבר. עמי הביט לאזור אליו הצבעתי ואומר "אני לא רואה". אז הצבעתי לכיוון אחר שאלתי "מה, אתה לא רואה?"ופרצתי בצחוק גדול. זה היה משגע אותו. היה מנער אותי וצועק בעצבים "איפה? איפה?". באחת הפעמים בהן עשיתי לו את התרגיל הזה, הוא רק למטבח, תפס סכין וצעק שהוא יהרוג אותי. לא יכולתי לשלוט בעצמי, והתפוצצתי מצחוק. הצקתי לעמי כל יום, אבל הוא היה בן חסותי, ולא נתתי לאף אחד לגעת בו. הייתה לי תשוקה למכות. עיר מגוריי, סיפקה לי הזדמנויות רבות לממש את התשוקה הזאת - כאשר גויים קראו לי "יהודי מלוכלך" , הכיתי אותם בלי לחשוב פעמיים.

עמי