מכות

פעם באתי לבקר את עמי אצל דודתו כי הוא לא בא לבית הספר. למדנו באותה כיתה. דודתו של עמי לא נתנה לי להיכנס עמי חלה במחלה מדבקת, אז דיברתי עם עמי דרך החלון. בחלוף מספר דקות, נעמדה לידי קבוצת ילדים ועמי הצביע על אחד מהם ואמר: "הוא הרביץ לי". מיד סטרתי בפני הילד שהציק לעמי, וחבורת הילדים התפזרה לכל עבר.

עמי