שמן

יום אחד מצאתי אוצר שאמי הניחה במרפסת המטבח - שני בקבוקי שמן! באותם הימים, שמן היה יקר המציאות. נעלתי את דלת המרפסת, ולאט לאט שפכתי את השמן לחצר שלמטה. אחת השכנות ראתה את זרם השמן, וקראה לאמי "עדה, השמן שלך נשפך". אמי רצה מהר למטבח, אבל עד שהצליחה לפתוח את דלת המרפסת, שני בקבוקי השמן היו ריקים.

עמי