תספורת

אני ועמי עמדנו לפני העליה לכיתה א'. לכבוד המאורע, אמא לקחה אותי לספר שעשה לי קרחת, ובכיתי בלי הפסקה. נרגעתי רק כשעמי נכנס הביתה - גם הוא קירח ובוכה. הסתכלנו זה וזה ופרצנו בצחוק. כשהגענו לכיתה, ראינו שלכל הבנים בכיתה א' יש קרחת, ואז נרגענו סופית.

תספורת חדשה